Webinarium „Rozwiązania podatkowe na rzecz badań, rozwoju i innowacji – preferencja IP Box”

Urząd Patentowy RP wraz z Ministerstwem Finansów zapraszają na webinarium „Rozwiązania podatkowe na rzecz badań, rozwoju i innowacji – preferencja IP Box”.

Wydarzenie on-line odbędzie się 7 października 2021 roku – początek o godz. 13.00.

Tematem webinarium będzie preferencja podatkowa IP Box.

Jest to rozwiązanie podatkowe skierowane zarówno do podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) prowadzących działalność badawczo rozwojową.

Polega ono na preferencyjnym opodatkowaniu obniżoną 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych z komercjalizacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegających ochronie prawnej oraz wytworzonych, ulepszonych lub rozwiniętych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności badawczo – rozwojowej.

Omówione zostaną: geneza, zakres oraz zasady korzystania przez podatników z preferencji, w szczególności: katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP), rodzaje dochodów z IP, wskaźnik nexus, podstawa opodatkowania oraz obowiązki ewidencyjne.

Rozwiązania podatkowe na rzecz badań, rozwoju i innowacji: preferencja IP Box - Aleksander Łożykowski, Jakub Jankowski

Ankieta oceniająca