Beata Wilczek

Beata Wilczek jest ekspertką w zakresie cyfrowej transformacji i zmian systemowych w modzie i branżach kreatywnych. Wilczek specjalizuje się w tworzeniu strategii dla zrównoważonej i inkluzywnej mody w web3. Jest założycielką Unfolding Strategies, agencji i laboratorium edukacyjnego zajmujące się doradztwem w zakresie mody, prowadzi podcast Fashion Knowledge i jest Head of Impact w The Dematerialised, wiodącej platformy e-commerce z modą cyfrową. Jako edukatorka wykłada modę i projektowanie na uniwersytetach na całym świecie, w tym na School of Form SWPS. W przeszłości była wizytującą profesorką Digital Design na Uniwersytecie Wirginii w USA, współtworzyła program studiów MA Social Design and Sustainable Innovation na Design Akademie Berlin oraz wygłaszała wykłady na temat mody w Londynie, Tokio, Meksyku i Bejrucie.

Beata Wilczek is an advocate for digital transformation and systemic change in fashion and creative industries. She specializes in building projects for sustainable and diverse fashion in web3. Wilczek has founded Unfolding Strategies, a fashion consultancy and education lab, hosts the Fashion Knowledge podcast, and is a Head of Impact at The Dematerialisedi, marketspace for digital fashion and virtual goods. As an educator, she teaches fashion and design at universities worldwide and in past held Guest Prof. at the University of Virginia (Digital Design), co-wrote an MA program in Social Design and Sustainable Innovation, and gave talks on fashion in London, Tokyo, Mexico City and Beirut.