Mateusz Tokarz

Dyrektor generalny w UIG Lab, pierwszej firmie w tym regionie świata, która w pełni koncentruje się na produktach Metaverse - od etapu tworzenia metaverse po pomoc firmom w dołączaniu i istnieniu w dowolnym metaverse na całym świecie.

Wykształcenie zdobywał na dwóch krakowskich uczelniach - Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Akademii Sztuk Pięknych. Swoją pełnoetatową karierę zawodową rozpoczął w małej firmie produkującej gry komputerowe, Teyon. Jednak miłość do Jurassic Park była większa niż do Mortal Kombat i gdy tylko nadarzyła się okazja, dołączył do zespołu VFX w Alvernia Studios, gdzie zaczynał jako generalista, a skończył jako szef VFX.

Po 5 latach w Alvernia przeniósł się do Platige Image, gdzie zaczynał jako CG Supervisor w Dziale Reklamy, następnie Szef tego działu, Szef Działu Animacji i VFX, a wreszcie Senior Supervisor w projekcie Wiedźmin i Lead VFX Supervisor.

Mateusz Tokarz is a CEO of UIG Lab, the first company in this world region focused fully on metaverse products - from metaverse creation to help companies to join and exist in any metaverse around the world.

He was educated at two Cracow universities - AGH and the Academy of Fine Arts. His full-time professional career started in a small computer game company, Teyon. However, the love for Jurassic Park was greater than for Mortal Kombat, and whenever the opportunity arose, again in the studio's early days, he joined the VFX team at Alvernia Studios, where started out as a generalist and ended up as Head of VFX. After 5 years in Alvernia, he moved to Platige Image, where started as CG Supervisor in the Commercials Department, then Head of this department, Head of the Animation and VFX Department, and finally Senior Supervisor in the Witcher project and Lead VFX Supervisor in the studio.