Dedykowane spotkania informacyjno-konsultacyjne

Mając na uwadze rosnące potrzeby wsparcia sektora innowacji, zwłaszcza start-upów i środowiska naukowego i instytucji otoczenia biznesu oraz misję Urzędu Patentowego, której celem jest między innymi upowszechnianie wiedzy o ochronie własności intelektualnej proponujemy Państwu nową formę spotkań z pracownikami Urzędu Patentowego RP, czyli dedykowane spotkania informacyjno-konsultacyjne.

W tym celu służymy Państwu wsparciem w formie stacjonarnej lub on-line po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu spotkania oraz przekazania zarysu potrzeb z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Zachęcamy do telefonicznego lub mailowego umawiania spotkań codziennie w godzinach pracy Urzędu!

Nr telefonu do Centrum Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej: 22 579 05 55

E-mail: Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl

Do tej pory w ramach dedykowanych spotkań konsultacyjno-informacyjnych nawiązaliśmy stałą współpracę z poniższymi podmiotami: