Użytkownik zaawansowany

Dowiedz się, jak zgłosić poszczególne przedmioty własności przemysłowej, a także zapoznaj się ze strategią zarządzania własnością intelektualną w Twojej firmie oraz jak poruszać się po nowej stronie internetowej Urzędu Patentowego.

Znaki towarowe

znaki-towarowe

Wzory przemysłowe

wzory-przemyslowe

Wynalazki i wzory użytkowe

wynalazki-wzory-uzytkowe

Strategia zarządzania własnością intelektualną

Strategia zarządzania własnością intelektualną


Znak towarowy i wzór przemysłowy bez tajemnic!

Obejrzyj filmy i dowiedź się, jak chronić swoją własność intelektualną.

Chcesz chronić swój znak towarowy lub wzór przemysłowy, ale nie wiesz jak? Może ktoś narusza Twoje prawa i nie wiesz, jak masz się przed tym bronić? Wiesz, że w 2016 r. w prawie znaków towarowych nastąpiły zmiany, ale nie zdajesz sobie sprawy, jak ułatwiają one ochronę Twojego oznaczenia? Oto klika krótkich filmów, w których eksperci Urzędu Patentowego RP wyjaśnią Twoje wątpliwości krok po kroku.

Filmy powstały przy współpracy z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i obejmują następującą tematykę:

Poniżej znajdziesz poszczególne filmy:

Jak chronić znak towarowy w Polsce?

Dzięki temu filmowi dowiesz się m.in.:

Jak stworzyć wykaz towarów i usług znaku towarowego? – Narzędzie TM Class

TM Class Tutorial

Przy wypełnianiu podania dotyczącego ochrony znaku towarowego przydatny będzie film dotyczący narzędzia TMclass. Pozwala ono na szybkie i proste skonstruowanie wykazu towarów i usług.

Dzięki temu filmowi dowiesz się m.in.:

  • Jak szukać terminów towarów i usług w TMclass?
  • Jak prawidłowo przygotować wykaz towarów i usług?

Reforma prawa znaków towarowych w Polsce: wprowadzenie

Dzięki temu filmowi dowiesz się m.in.:

Jak bronić się przed zgłoszeniem znaku podobnego? – Podstawy sprzeciwu do znaku towarowego

Dzięki temu filmowi dowiesz się m.in.:

  • Kiedy Twój znak towarowy może być podstawą sprzeciwu?
  • W jakim okresie należy złożyć sprzeciw?
  • Jakie są etapy postępowania sprzeciwowego?

Jak unieważnić/ stwierdzić wygaśnięcie prawa do znaku towarowego?

Dzięki temu filmowi dowiesz się m.in.:

Jak chronić wzór przemysłowy w Polsce?

Dzięki temu filmowi dowiesz się m.in.:

Jak unieważnić prawo z rejestracji wzoru przemysłowego?

Dzięki temu filmowi dowiesz się m.in.:

 

Projekt jest współfinansowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w ramach Europejskich Projektów Współpracy

Image
EUIPO - Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej