Wspólny komunikat dotyczący praktyki w zakresie przedstawienia wzorów przemysłowych

Należące do Europejskiej Sieci Znaków Towarowych i Wzorów urzędy ds. własności intelektualnej uzgodniły, w ramach programu konwergencji CP6, pierwszą wspólną praktykę w zakresie graficznych sposobów przedstawiania wzorów przemysłowych.

Wspólna praktyka dotyczy prawidłowych form wizualnej dysklamacji (tzn. graficznych form zrzeczenia się prawa wyłącznego), rodzajów widoków oraz neutralnego tła.

Wypracowane wytyczne mają pomagać zgłaszającym i ich pełnomocnikom w prawidłowym przygotowaniu ilustracji wzoru przemysłowego, w szczególności w kwestiach nieuregulowanych w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz. U. Nr 40, poz. 358 z 2005 r. Nr 106, poz. 893; z 2015 r. poz. 176).

Zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatu.

CP6 Wspólny Komunikat – Wspólny komunikat dotyczący konwergencji w zakresie graficznych sposobów przedstawiania wzorów

Często zadawane pytania na temat wspólnej praktyki „CP 6. Przedstawienie graficzne wzorów”