Uwaga na oszustów! Zawsze sprawdzaj numer konta!

Uwaga na oszustów - zawsze sprawdzaj numer konta

Szanowni Państwo,

W Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej fałszowane są decyzje Urzędu Patentowego RP, Europejskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej, Międzynarodowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz urzędów krajów Unii Europejskiej. Wysyłane są także pisma (faktury, wezwania) wprowadzające w błąd. Osoby trzecie podszywają się pod urzędy, żądając wpłaty określonej kwoty na wskazany w piśmie podstawiony numer rachunku. W trosce o Państwa interesy, szczególnie te majątkowe, ostrzegamy przed tymi działaniami i prosimy o wzmożoną czujność.

Zanim dokonają Państwo jakiejkolwiek opłaty na rzecz Urzędu Patentowego RP należy:

  • sprawdzić, czy pieniądze wpłacane są na numer konta Urzędu Patentowego RP:

NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

  • skontaktować się z Urzędem Patentowym RP (tel. 22 579 05 55) lub ze swoim pełnomocnikiem, w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Urząd Patentowy RP posiada jeden numer rachunku bankowego. Jeśli numer konta nie zgadza się, z pewnością jest to decyzja fałszywa.

Poniżej znajdą Państwo przykłady fałszywych decyzji:

Do Klientów urzędów trafiają również komercyjne oferty dotyczące publikowania informacji o przedmiotach własności intelektualnej w bazach prywatnych firm. Te działania nie mają związku z działalnością urzędów. UWAGA! Jedynie wpis do rejestru odpowiedniego urzędu zapewni ochronę prawną Państwa własności przemysłowej.

Poniżej znajdą Państwo przykłady pism wprowadzających w błąd:

01) WIPOT

02) WOIP – World Organization Intellectual Property Kft.

03) IOIP - International Organisation Intellectual Property

04) WOTRA - World Organization for Trademarks (wersja 3)

05) Ewidencja Własności Przemysłowej [EWP] (występująca również jako Rejestr Własności Przemysłowej [RWP])

06) World Trademark Register

07) GLOPAT – Global Patents and Trademarks

08) IPTA – International Trademark and Patent Agency

09) Ewidencja Własności Przemysłowej

10) Rejestr Polskich Znaków Towarowych (wersja 4)

11) WOTRA - World Organization for Trademarks (wersja 2)

12) Rejestr Polskich Znaków Towarowych i Patentów (wersja 3)

13) European Trademark Publication Service

14) Rejestr Polskich Znaków Towarowych i Patentów (wersja 2)

15) INDAB

16) Rejestr Polskich Znaków Towarowych i Patentów

17) IP Direct

18) WOTRA - World Organization for Trademarks

19) IPWTO

20) IPTI – International Patent & Trademark Index

21) TPR Trademark Publication Register

22) ITR International Trademark Register

23) OPT

24) Trademark & Patent Publications

25) International Trademark Register

26) International Trademark Publication Register

27) EPTR - European Patent and Trademark Register

28) Rejestr Krajowych Patentów i Wynalazków

29) Rejestr Krajowych Znaków Towarowych i Wzorów Użytkowych

30) Intellectual Property Agency Ltd.

31) Ogólnopolski Rejestr Firm

32) TM Publisher

33) ITPS

34) Administracja Znaków Towarowych i Wzorów Użytkowych Sp. z o.o.

35) IRO - International Registration Office Intellectual Property

Przykłady pism wprowadzających w błąd znajdą Państwo również na stronie EUIPO.

Urząd Patentowy RP podejmuje wszelkie kroki, aby przeciwdziałać tym procederom. Z inicjatywy Urzędu blokowane są rachunki bankowe, znajdujące się na fałszywych decyzjach i pismach wprowadzających w błąd. Urząd jest również w stałym kontakcie z organami ścigania.

Jednak w walce z tym procederem najważniejsza jest Państwa świadomość, dlatego prosimy Państwa – uważajcie na fałszywki i ZAWSZE sprawdzajcie numer konta!