Innowacyjność w polskim sektorze zdrowia: analiza ekonomiczna, patentowa i jakościowa – nowe publikacje Urzędu Patentowego RP

Czy polski sektor farmaceutyczno-medyczny jest innowacyjny? Jakie są jego mocne i słabe strony, a także główne specjalizacje zidentyfikowane w oparciu o analizy aktywności patentowej? Co zdaniem przedstawicieli sektora jest największym wyzwaniem w zakresie korzystania z systemu własności przemysłowej? Czy prawo własności intelektualnej wymaga zmian?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w raportach Urzędu Patentowego RP, które stanowią pierwsze tego typu opracowania na polskim rynku wydawniczym.

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w ramach projektu naukowo-badawczego Własność intelektualna a rozwój ekonomiczno-społeczny. Innowacyjność w polskim sektorze zdrowia realizowanego w latach 20016-2018 przez interdyscyplinarny zespół ekspertów z Urzędu Patentowego RP i Światowej Organizacji ds. Własności Intelektualnej (WIPO) opracowane zostały trzy raporty o innowacyjności w polskim sektorze zdrowia, tj:

I Innowacyjność w polskim sektorze zdrowia: analiza ekonomiczna

Raport poświęcony jest analizie najnowszych trendów ekonomicznych w branżach farmaceutycznej i wyrobów medycznych w Polsce, zwłaszcza ich innowacyjności.

II Innowacyjność w polskim sektorze zdrowia: analiza patentowa.

Raport zawiera wyniki wieloaspektowego badania aktywności patentowej polskich podmiotów w dziedzinie farmacji i technologii medycznych w kraju i za granicą.

III Innowacyjność w polskim sektorze zdrowia: analiza jakościowa

Raport został opracowany w oparciu o ponad 40 pogłębionych wywiadów indywidualnych. Przedstawia on zatem specyfikę innowacyjności polskiego sektora zdrowia z perspektywy doświadczeń przedsiębiorstw działających na rynku farmaceutycznym oraz technologii medycznych.

Serdecznie zachęcamy Państwa, także w imieniu autorów, do zapoznania się z publikacjami.

Są one kierowane m.in. do osób odpowiedzialnych za kształtowaniu polityki wspierania innowacyjności sektora zdrowia w Polsce. Będą także użytecznym narzędziem w działaniach mających na celu zapewnienie efektywności wydatkowania środków publicznych na działalność badawczo-rozwojową i opracowanie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych.

Również przedsiębiorcy i przedstawiciele świata nauki znajdą w raportach najnowszą wiedzę na temat korzystania z własności przemysłowej w sektorze farmaceutyczno-medycznym, w szczególności strategii zarządzania tą własnością w przedsiębiorstwach, szkołach wyższych i instytutach badawczych.

Raporty zainteresują także osoby zajmujące się problematyką innowacyjności i własności przemysłowej, w szczególności patentów, w sektorze farmaceutyczno-medycznym.

Publikacje w języku polskim są nieodpłatnie dostępne do pobrania w wersji elektronicznej poprzez poniższe linki:

Innowacyjność w polskim sektorze zdrowia: analiza ekonomiczna (PDF 7,23 MB)

Innowacyjność w polskim sektorze zdrowia: analiza patentowa (PDF 9,26 MB)

Innowacyjność w polskim sektorze zdrowia: analiza jakościowa (PDF 10,3 MB)

Raporty w języku angielskim:

Innovation in the Polish Health Sector: A Quantitative Analysis 

Innovation in the Polish Health Sector: Patent Analytics 

Innovation in the Polish Health Sector: A Quality Assessment