Nowe przypadki wyłudzania środków pieniężnych od klientów Urzędu Patentowego RP

W związku z pojawieniem się nowych przypadków wyłudzania środków pieniężnych od klientów Urzędu Patentowego RP uprzejmie informujemy, że Urząd Patentowy nie wysyła decyzji ani świadectw ochronnych pocztą elektroniczną. Decyzje o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy mogą być wysyłane drogą elektroniczną wyłącznie przez ePUAP lub PUEUP, o ile taką formę kontaktu wskazał zgłaszający. Decyzje opatrzone są podpisem elektronicznym i kodem QR umożliwiającym weryfikację autentyczności korespondencji. Natomiast świadectwa ochronne wydawane są wyłącznie w formie papierowej. Przypominamy również, że Urząd Patentowy posiada tylko jeden numer rachunku: NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000, a opłaty są pobierane wyłącznie w złotych.

Prosimy Państwa o wzmożoną czujność, a w przypadku wątpliwości o kontakt z Urzędem Patentowym RP pod numerem telefonu 22 579 05 55 lub e-mailem: Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl bądź też ze swoim pełnomocnikiem.

Dwa przykładowe fałszywe dokumenty: