Publikacja pt. „Raport dotyczący krajowych i regionalnych planów, programów i zachęt finansowych na rzecz wspierania własności intelektualnej w Grupie Wyszehradzkiej (V4)”

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt. „Raport dotyczący krajowych i regionalnych planów, programów i zachęt finansowych na rzecz wspierania własności intelektualnej w Grupie Wyszehradzkiej (V4)”. Raport stanowi podsumowanie projektu „Zachęty finansowe jako narzędzie udoskonalania ekosystemu innowacji i zwiększania ochrony własności intelektualnej w Grupie Wyszehradzkiej”, realizowanego przez konsorcjum partnerów z krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Raport zawiera ogólny opis krajowych systemów innowacji oraz szczegółowy opis planów, programów i inicjatyw mających na celu finansowanie działalności badawczo-rozwojowej i ochrony własności intelektualnej. Raport zawiera także wspólne wnioski i rekomendacje na rzecz udoskonalania ekosystemu innowacji w Grupie Wyszehradzkiej oraz zwiększania transferu technologii i liczby zgłoszeń do formalnej ochrony własności intelektualnej w regionie.

Raport dostępny jest na stronie Centrum Transferu Technologii CITTRU.

Projekt sfinansowały rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji, ze środków Visegrad Grants, oferowanych w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Celem Funduszu jest inspirowanie i promowanie działań na rzecz zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.