Wznowione zostają rozprawy przed kolegiami orzekającymi ds. spornych

W związku z uchyleniem art. 15zzs ust. 6 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. w postępowaniu spornym Urząd Patentowy wraca do orzekania w normalnym trybie. Jednocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom postępowań, zostaną wprowadzone wytyczne w zakresie nowej organizacji rozpraw przed Urzędem Patentowym. Wytyczne zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu.

Urząd dołoży wszelkich starań, aby pierwsze rozprawy mogły odbyć się już w drugiej połowie czerwca b.r.