Zabezpieczenie korespondencji kodem QR

Urząd Patentowy RP uruchomił nową funkcjonalność, która umożliwia Klientom Urzędu weryfikowanie autentyczności wysyłanej przez Urząd korespondencji. Celem wdrożenia rozwiązania jest zwiększenie zaufania do autentyczności otrzymywanej z Urzędu korespondencji. Od 1 grudnia 2021 roku potwierdzenia zgłoszenia i decyzje o udzieleniu prawa wyłącznego (decyzje warunkowe) będą opatrzone kodem QR oraz informacją jak dokonać weryfikacji autentyczności wysłanej korespondencji. Strona, na której można sprawdzić autentyczność dokumentu dostępna jest pod adresem https://pue.uprp.gov.pl/public/stamp, gdzie udostępniono również instrukcję weryfikacji korespondencji.