IX edycja Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2019”

Ideą przyświecającą temu wydarzeniu jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, które w założeniu mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Konkurs adresowany jest do firm, które posiadają siedzibę zarejestrowaną w Polsce oraz podmiotów gospodarczych i naukowo-badawczych których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka. 

Konkurs obejmuje następujące kategorie nowatorskich produktów i rozwiązań:

 1. Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo
 2. Ekologia i efektywność energetyczna
 3. Energetyka, elektrotechnika
 4. Górnictwo i hutnictwo
 5. Informatyka, oprogramowanie
 6. Automatyka
 7. Mechanika, maszyny i urządzenia
 8. Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia
 9. Przemysł spożywczy, gastronomia, rolnictwo, ogrodnictwo, obróbka drewna
 10. Technika wojskowa
 11. Logistyka, transport, komunikacja
 12. Włókiennictwo, inżynieria materiałowa
 13. Usługi oraz inne rozwiązania i innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym
   
Organizator: Naczelna Organizacja Techniczna
Regulamin konkursu wraz z materiałami zgłoszeniowymi dostępny jest na stronie internetowej Lauru Innowacyjności.
Termin zgłaszania projektów do tegorocznej edycji konkursu upływa 20 października 2019 r. 
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 grudnia 2019 r. podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Warszawskim Domu Technika NOT w Warszawie.