Webinarium pt. „Wybrane zagadnienia zmian w ustawie Prawo własności przemysłowej i ich wpływ na zakres ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych”

Urząd Patentowy RP zorganizował webinarium dr. Dariuszem Kuberskim, prokuratorem byłej Prokuratury Generalnej, adiunktem KPSW w Bydgoszczy nt.:

„Wybrane zagadnienia zmian w ustawie Prawo własności przemysłowej i ich wpływ na zakres ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych”

W ramach webinarium zostały poruszone między innymi następujące zagadnienia:

  • aspekty intertemporalne Prawa własności przemysłowej  w ujęciu procesowym i materialnoprawnym, wynikające z nowelizacji p.w.p.,
  • ekstensywne ujęcie definicji znaku towarowego, zmiany w definicji wzoru przemysłowego i ich skutki,
  • zakres ochrony znaku towarowego Unii Europejskiej i znaku rejestrowanego w trybie międzynarodowym,
  • ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy,
  • ochrona wzoru przemysłowego w prawie autorskim i na gruncie Prawa własności przemysłowej,
  • najczęściej występujące błędy w praktyce orzeczniczej stosowania przepisów art. 303 i 305 p.w.p.

Wybrane zagadnienia zmian w ustawie Prawo własności przemysłowej i ich wpływ na zakres ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych - Dariusz Kuberski

login