Webinarium pt. „Wybrane zagadnienia zmian w ustawie Prawo własności przemysłowej i ich wpływ na zakres ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych”

Urząd Patentowy RP zorganizował webinarium dr. Dariuszem Kuberskim, prokuratorem byłej Prokuratury Generalnej, adiunktem KPSW w Bydgoszczy nt.:

„Wybrane zagadnienia zmian w ustawie Prawo własności przemysłowej i ich wpływ na zakres ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych

W ramach webinarium zostały poruszone między innymi następujące zagadnienia:

Wybrane zagadnienia zmian w ustawie Prawo własności przemysłowej i ich wpływ na zakres ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych - Dariusz Kuberski