„Globalne spory wokół warunków dostępu do standard essential patents” - spotkanie konsultacyjno-informacyjne

Urząd Patentowy RP ma przyjemność zaprosić do udziału w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym w formule on-line z Panem dr. hab.  Rafałem Sikorskim nt:Globalne spory wokół warunków dostępu do standard essential patents”.

Dr hab. Rafał Sikorski jest adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się przede wszystkimi związkami prawa konkurencji z prawem własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem takich zjawisk jak standaryzacja oraz działalność tzw. patent pools.

Wykład odbędzie się dnia 9 listopada 2021 r. (wtorek) w godz. 13:00-14:30.

Link do transmisji