Konferencja online „Sądy własności intelektualnej - zmiany w polskim systemie prawnym” w dniach 16 i 26 października 2020 r.

Nagranie z konferencji (26.10.2020)

Nagranie z konferencji (16.10.2020)

Zwiastun konferencji

W związku z utworzeniem w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych zajmujących się sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej oraz rozpoczęciem ich działania z dniem 1 lipca 2020 roku, Urząd Patentowy RP we współpracy z Sądem Okręgowym w Warszawie serdecznie zaprasza na KONFERENCJĘ ONLINE poświęconych specjalistycznej wiedzy  w zakresie własności przemysłowej. Ze względu na nierzadko skomplikowany charakter spraw rozpatrywanych przez nowo powstałe, wyspecjalizowane sądy ds. ochrony własności intelektualnej, Urząd Patentowy RP pragnie przekazać swoje ogromne doświadczenie w procesie orzecznictwa. Cykl wykładów organizowanych z inicjatywy naszego Urzędu dedykowany jest nie tylko sędziom ale również wszystkim stronom biorącym udział w postępowaniach dotyczących ochrony własności intelektualnej, rozstrzyganych przez Wydziały Własności Intelektualnej powstałe w Sądach Okręgowych.

W spotkaniach wezmą udział SSR dr Agnieszka Gołaszewska oraz prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, którzy podczas konferencji online odbywających się w dniach 16 oraz 26 października, poruszą m.in. zagadnienia:

 

Agenda konferencji (16.10.2020)

Agenda konferencji (26.10.2020)