Konferencja online „Sądy własności intelektualnej - zmiany w polskim systemie prawnym” w dniach 16 i 26 października 2020 r.

Nagranie z pierwszego dnia konferencji (16.10.2020) dostępne jest poniżej

Nagranie z konferencji (16.10.2020) na kanale YouTube

Nagranie z konferencji (16.10.2020) na Facebook'u

W związku z utworzeniem w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych zajmujących się sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej oraz rozpoczęciem ich działania z dniem 1 lipca 2020 roku, Urząd Patentowy RP we współpracy z Sądem Okręgowym w Warszawie serdecznie zaprasza na KONFERENCJĘ ONLINE poświęconych specjalistycznej wiedzy  w zakresie własności przemysłowej. Ze względu na nierzadko skomplikowany charakter spraw rozpatrywanych przez nowo powstałe, wyspecjalizowane sądy ds. ochrony własności intelektualnej, Urząd Patentowy RP pragnie przekazać swoje ogromne doświadczenie w procesie orzecznictwa. Cykl wykładów organizowanych z inicjatywy naszego Urzędu dedykowany jest nie tylko sędziom ale również wszystkim stronom biorącym udział w postępowaniach dotyczących ochrony własności intelektualnej, rozstrzyganych przez Wydziały Własności Intelektualnej powstałe w Sądach Okręgowych.

W spotkaniach wezmą udział SSR dr Agnieszka Gołaszewska oraz prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, którzy podczas konferencji online odbywających się w dniach 16 oraz 26 października, poruszą m.in. zagadnienia:

 

Agenda konferencji

Formularz rejestracyjny na konferencję online „Sądy własności intelektualnej - zmiany w polskim systemie prawnym”

Podanie wszystkich danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w konferencji. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, którego konsekwencją będzie automatyczne odrzucenie zgłoszenia w przypadku niezakreślenia pola wyboru. Administratorem danych osobowych jest organizator sympozjum – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Al. Niepodległości 188/192, skrytka poczt. 203, 00-950 Warszawa, tel. 22 579 05 55, centrum.kontaktowe@uprp.gov.pl, inspektor ochrony danych - tel. 22 579 00 25, fax 22 579 00 01, e-mail: iod@uprp.gov.pl. Państwa dane mogą być udostępniane upoważnionym podmiotom nadzorującym i kontrolującym Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrażam zgodę na:

- przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Administratora Danych w celu rekrutacji na konferencję, a następnie ich archiwizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 26 kwietnia 2016 r.¹, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1219),

- umieszczenie moich danych w bazie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zachowując prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu lub skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3 + 1 = Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.
login