Słowo Definicja
Naruszenie prawa

1. (w sensie obiektywnym) postępowanie niezgodne z dyspozycją normy prawnej, zagrożone sankcją, np. bezprawne oznaczenie wyrobu w sposób sugerujący, że korzysta on z ochrony patentowej czy znaku towarowego. 2. (w sensie subiektywnym) naruszenie prawa podmiotowego polegającego na wkroczeniu w sferę możliwości postępowania zastrzeżoną dla uprawnionego, np. korzystanie bez stosownego zezwolenia (licencji) z cudzego prawa ochronnego/prawa z rejestracji, bezpodstawne podawanie się za autora lub współautora utworu, niewykonywanie obowiązków wynikających z umowy itp.