Panel ekspercki “Jak opłaca się innowacja? Aspekty prawno-podatkowe procesu komercjalizacji IP w przedsiębiorstwie”

Sekcja Prawa Własności Przemysłowej zaprasza na panel ekspercki “Jak opłaca się innowacja? Aspekty prawno-podatkowe procesu komercjalizacji IP w przedsiębiorstwie” pod honorowym patronatem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Panel odbędzie się 8 czerwca 2022 r. w godz. 14-16 na platformie ZOOM. W trakcie panelu poruszone zostaną takie zagadnienia jak:

Naszymi prelegentami będą: Pan Andrzej Półkoszek (BOMIS), Pan Piotr Wiatrowski (Urząd Patentowy RP), Adw. Przemysław Krzemieniecki (Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego ORA Warszawa), Pan Marcin Zimny (doradca podatkowy).