Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Współpracy Nauki z Biznesem z udziałem Prezes Urzędu Patentowego RP – webinarium z Rzecznikiem MŚP

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w posiedzeniu Zespołu Roboczego ds. Współpracy Nauki z Biznesem przy Rzeczniku MŚP, które odbędzie się 16.04 o godz. 11:00 w formie webinarium. Tym razem spotkanie będzie dotyczyło roli ochrony własności przemysłowej w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz wsparcia, jakie oferuje UPRP dla MŚP. 

Program wydarzenia:

11:00 Powitanie – Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
11:05 Ochrona własności przemysłowej jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa – Edyta Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego RP
11:15 Ochrona własności przemysłowej – doświadczenia przedsiębiorców  – prof. Jan Lubiński, Read Gene S.A. oraz Krzysztof Maurer, Prezes Stowarzyszenia Łącka Droga Owocowa
11:45 Oferta Urzędu Patentowego w zakresie wsparcia przedsiębiorców – dr Piotr Zakrzewski, Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP
12:00 Projekt „Własność intelektualna w Twojej firmie” – Joanna Kupka, Urząd Patentowy RP
12:10 Dofinansowanie z SME Fund – Radosław Pleskot, Urząd Patentowy RP
12:20 Dyskusja

Rejestracja odbywa się poprzez stronę Rzecznika MSP.