Publiczna prezentacja założeń projektu „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)”

W dniu 7 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Patentowego RP odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)”.

Przeprowadzenie prezentacji publicznej stanowiło jedno z kryterium formalnych przy ubieganiu się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, działanie 2.1, poddziałanie 2.1.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele licznych środowisk zawodowych i społecznych zainteresowanych rozwojem systemowych narzędzi informatycznych służących podnoszeniu standardów komunikacji z użytkownikami systemu ochrony własności przemysłowej w Polsce. Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką zapraszamy do zapoznania się z załączoną poniżej treścią prezentacji publicznej przedstawionej na spotkaniu.

Prezentacja publiczna projektu PUEUP 07.12.2016