VII Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zaprasza do udziału w VII Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji , które odbędzie się w dniu 12.10.2021 r. w godz. 9.00-13.30. Seminarium zostanie zorganizowane w formule on-line we współpracy z Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT oraz Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, Naukowej i Akademickiej Sieci Naukowej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Zakres poruszanych na seminarium zagadnień został podzielony na dwie części. Pierwsza dotyczy działalności Sądu Polubownego oraz ogólnie nazw domen internetowych, , druga zaś stanowić będzie formę panelu eksperckiego na tematy związane z wykorzystywaniem nazw domen internetowych w działalności gospodarczej w kontekście praw własności przemysłowej. W tej części odbędzie się również dyskusja z udziałem ekspertów UP RP.

W celu rejestracji na wydarzenie prosimy o zgłaszanie swojego udziału na adres e-mail: arbitraz@piit.org.pl

Program seminarium