Arkadiusz Ejsak

Studiował na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Posiada dyplom z zarządzania projektami informatycznymi. Pierwsze kroki w programowaniu stawiał w Turbo Pascal, C, C++ oraz Visual Basic. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe jako administrator sieci LAN z wykorzystaniem Microsoft Server. Osobiście najbardziej lubi realizacje nowatorskie i nieszablonowe, czyli takie, gdzie trzeba kreatywnie i szybko łączyć ze sobą wiele dziedzin i rozwiązań z pogranicza IT i elektroniki.

Od 22 lat jako założyciel Ejsak Group aktywnie uczestniczy w realizacji projektów interaktywnych opartych na nowych technologiach i ciekawych rozwiązaniach. W tym czasie wraz z zespołem zrealizował ponad 1400 aplikacji i innowacyjnych rozwiązań wspierających działania eventowe i sprzedażowe. Od 2017 wraz z zespołem angażuje się w projektowanie i realizację interaktywnych eksponatów muzealnych oraz całych wystaw. W 2012 roku jedna z technologii analizy ruchu implementowana przez Ejsak Group na potrzeby autorskiego mechanizmu, zakwalifikowała się do europejskiego finału turnieju Intel Business Challenge jako jedyna technologia z Polski. Stworzony przez Ejsak Group unikatowy citylight mierzący gorączkę na potrzeby kampanii promującej lek Theraflu, otrzymał nagrodę Brązowego Lwa na międzynarodowym festiwalu Cannes Lions w kategorii Outdoor w 2016 roku.

Arkadiusz Ejsak is a graduate of the Polish-Japanese Academy of Information Technology and the University of Information Technology and Management, with a degree in IT project management. Arkadiusz took his first steps in programming in Turbo Pascal, C, C ++ and Visual Basic and has several years of professional experience as a LAN network administrator via Microsoft.

For 22 years, as the founder of Ejsak Group, he has actively participated in the implementation of interactive projects based on new technologies and exciting solutions. During this time, he has implemented over 1,400 applications and innovative solutions supporting event and sales activities with his team. In 2012, the Ejsak Group submitted traffic analysis technology for the European finals of the Intel Business Challenge tournament, which was the only technology from Poland. Additionally, the Ejsak Group’s unique fever-measuring citylight for the Theraflu campaign was awarded the Bronze Lion at the Cannes Lions international festival in the Outdoor category in 2016. Since 2017, Arkadiusz has been involved in the design and implementation of interactive museum exhibits and exhibitions.

Personally, he enjoys the most innovative and unconventional projects, i.e. those where it is necessary to creatively and quickly combine many areas and solutions from the border of IT and electronics.