Bartosz Bilicki

W przeszłości związany z takimi organizacjami jak: Trifinity - blockchain developers (CEO), Blockchain Polska (pierwszy Prezes Zarządu i współzałożyciel), Ministerstwo Cyfryzacji (członek Grupy Roboczej Technologii Blockchain i DLT). Wielokrotny mówca konferencyjny, autor artykułów w obszarze technologii łańcucha bloków, wykładowca akademicki, obecnie w 100% poświęcony SmartVerum, firmie, która zmienia oblicze sztuki dzięki technologii NFT i metaverse.

In the past associated with such organizations as: Trifinity - blockchain developers (CEO), Blockchain Poland (the first President of the Management Board and co-founder), the Ministry of Digitization (member of the Blockchain Technology and DLT Working Group). Multiple conference speaker, author of articles in the field of blockchain technology, academic lecturer, now 100% devoted to SmartVerum, a company that is changing the face of art with NFT and metaverse technology.