Marcin Jan Wachowski

Prawnik, który specjalizuje się w doradztwie dla branży nowoczesnych technologii, software house, startupów oraz firm inwestujących w oprogramowanie i technologię. Klientom doradza przede wszystkim w zakresie prawa TMT i IT. Wspiera znane marki w ochronie danych osobowych. Doradza firmom, jak bronić się przed cyberprzestępcami.

A lawyer who specializes in advising the high-tech industry, software houses, startups and companies investing in software and technology. He advises clients primarily on TMT and IT law. He supports well-known brands in the protection of personal data. He advises companies on how to defend themselves against cybercriminals.