Adam Jędrzejewski

Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Mobilne Miasto Jeden z pionierów współdzielonej mobilności w Polsce, a także ambasador ekonomii współdzielenia w obszarze mobilności miejskiej. Posiada blisko 20 lat doświadczenia zawodowego i realizuje wiele inicjatyw z obszaru Nowej Mobilności, m.in. prowadząc organizację branżową Stowarzyszenie Mobilne Miasto i rozwijając projekt Hubów Mobilności. Jego kluczowymi obszarami kompetencyjnymi są: współdzielona mobilność miejska, paradygmat MaaS (Mobility-as-a-Service), polityki parkingowe oraz partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jako formuła realizacji zadań publicznych łącząca kompetencje biznesu i administracji publicznej.

One of the pioneers of shared and new mobility in Poland. He aims to disrupt urban mobility and create less car-dependent cities through fostering shared mobility schemes, disseminating MaaS (Mobility-as-a-Service), bold parking policies, effective Public-Private Partnerships and reclaiming public space taken up by roads and parking. Adam has nearly 20 years of professional experience and is involved in running a number of initiatives related to new urban mobility, incl. the “Mobile City” Association and the “Mobility Hubs” venture.