Dr inż. Bartosz Dziugieł

Koordynator projektu ASSURED-UAM, badacz, z ponad 14-letnim doświadczeniem w sieci badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa. Ukończył lotnictwo na Politechnice Warszawskiej, uzyskując tytuł mgr inż. W 2016 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską „Badanie bezpieczeństwa systemu transportu lekkich statków powietrznych” w zakresie operacji i konstrukcji maszyn. Uczestniczył w wielu europejskich projektach dotyczących rozwoju systemu transportu małych samolotów oraz bezpieczeństwa lotnictwa lekkiego. Od 2015 roku zaangażowany głównie w działalność związaną z UAS i UAM, pilot drona.

Bartosz Dziugieł, PhD Eng. – Coordinator of ASSURED-UAM project, researcher, with over 14 years of experience in Łukasiewicz Research Network - Institute of Aviation. He graduated in aviation from Warsaw University of Technology, earning M.Sc. Eng. title. He defended his doctoral dissertation “Investigation of Light Aircraft Transport System Safety” with distinction in operations and machine design in 2016. He participated in numerous European projects concerning development of small aircraft transport system as well as safety of light aviation. Since 2015 he has been involved mainly in UAS and UAM related activities, drone pilot.