Dr hab. Bartosz Piotrowski

Profesor Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Główny Projektant i Szef zespołu Wzornictwa w PESA Bydgoszcz SA. Autor licznych projektów transportowych realizowanych w kraju i zagranicą m.in. dla Kolei Polskich, Niemieckich (DB), Włoskich (Trenitalia) i Czeskich.

Laureat wielu nagród m.in. IF DESIGN AWARD 2016, DESIGNER ROKU 2006 i 2014.

W 2021 roku otrzymał Nagrodę Ministra Rozwoju i Nowych Technologii i Wyróżnienie Ministra Kultury za projekt pierwszej polskiej lokomotywy Wodorowej SM42/H2 produkowanej przez PESA.

Professor in the Faculty of Design at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Chief Designer, Head of the Industrial Design Team at the PESA Bydgoszcz SA . Author of numerous transport projects implemented in Poland and abroad, inter alia for Polish, German (DB), Italian (Trenitalia) and Czech Railways.

Winner of many awards, including IF DESIGN AWARD 2016, DESIGNER OF THE YEAR 2006 and 2014.

In 2021, he received an Award from the Minister of Development and New Technologies and a Distinction from the Minister of Culture for a design of the first Polish hydrogen locomotive SM42/H2 produced by PESA.