Grzegorz Malec

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. Od lat związany z branżą transportową. Od 2004 roku pracował w Dziale Transportu Zbiorowego, a następnie w Biurze Transportu Zbiorowego Urzędu Miasta Lublin. Od 2009 roku zatrudniony w Zarządzie Transportu Miejskiego w Lublinie. W 2010 roku został kierownikiem Działu Przewozów i Rozwoju Sieci Komunikacyjnej ZTM, a dwa lata później zastępcą dyrektora ds. przewozów.

W 2013 roku został dyrektorem. Współodpowiedzialny za wdrożenie jednego z największych projektów transportowych realizowanych przy współudziale środków unijnych tj. „Zintegrowanego Systemu Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”. Promuje ekologiczne rozwiązania transportowe, dzięki którym miasto Lublin po raz kolejny uzyskało tytułu Laureata m.in. w konkursie Eco Miasto. Odbył szereg kursów i szkoleń m.in. w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Director of the Public Transport Authority in Lublin. He has been working in the transport industry for years. He has worked in the Department of Public Transport and in the Public Transport Office of the Lublin City Office since 2004. He has been working in the Public Transport Authority in Lublin since 2009. He became Head of the Department of Transport and the Development of the Communication Network of the Public Transport Authority in 2010 and Deputy Director for Transport two years later. He was appointed Director in 2013. He was responsible for the implementation of one of the largest transport projects carried out thanks to the EU funds: “The Integrated Urban Public Transport System in Lublin”. He proposed ecological transport solutions, thanks to which the City of Lublin once again received the award of the "Eco City". He completed a number of courses and trainings concerning, among others, public transport.