Dr inż. Justyna Świeboda

Prezes Zarządu, Polski Instytut Transportu Drogowego. W Polskim Instytucie Transportu Drogowego prowadzi analizy i badania rynku transportowego. PITD jest think tankiem, który jest odpowiedzialny za przeprowadzanie szkoleń, analizy i prognozy całej branży TSL. W PITD promowany jest zawód kierowcy, prowadzona jest również kampania #RespectMyWay, w której zachęcane są młode osoby do wykonywania tego zawodu. Justyna Świeboda, PhD, Chairman of the Board of the Polish Road Transport Institute

As a Chairman of the Board of the Polish Road Transport Institute and scientist she is conducting research in the road transport market. Polish Road Transport Institute is a think tank, which is responsible for training, analysis and forecasts in the TFL industry. At the Institute we promote the profession of truck driver. In Poland we are leading a campaign #RespectMyWay, which encourages young talents to start a career in transport.