Arch. Magdalena Federowicz-Boule

Architekt, Prezes i Dyrektor Kreatywna pracowni Tremend, wielokrotnie nagradzanej w międzynarodowych konkursach na przebudowy hoteli m.in. w Paryżu, w Budapeszcie , Barcelonie czy na Ukrainie. Autorka cenionych realizacji: Crowne Plaza w Warszawie, Rezydent Sopot MGallery Hotel Collection, Dworca Metropolitalnego w Lublinie, Dworca Łódź Fabryczna czy przedszkola przy ul. Zdrowej w Warszawie. Laureatka licznych nagród, Inicjatorka i współzałożycielka Koła OW SARP Architekci bez Granic, Architecture Sans Frontieres, członkini Zarządu OW SARP, należy do Stowarzyszenia Architektów Wnętrz i pełni funkcję v-ce przewodniczącej sekcji dzieł architektonicznych w ZAIKS.

Architect, President and Creative Director of the Tremend studio, awarded many times in international competitions for the reconstruction of hotels, among others, in Paris, Budapest, Barcelona or Ukraine. Author of valued projects: Crowne Plaza in Warsaw, Rezydent Sopot MGallery Hotel Collection, Metropolitan Station in Lublin, Łódź Fabryczna Railway Station or kindergarten at ul. Zdrowa in Warsaw. She is a winner of numerous awards, initiator and co-founder of the Circle OW SARP Architects without Borders, Architecture Sans Frontieres, a member of the Board of OW SARP. She belongs to the Association of Interior Architects and is vice-chairman of the architectural works section at Society of Authors ZAIKS.