Mariusz Wszołek

Komunikolog. Profesor w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS. Naukowo zajmuje się teorią i praktyką projektowania komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem partycypacyjnych i zrównoważonych podejść do projektowania. Redaktor serii wydawniczej Manual i Communication design oraz autor książek i artykułów z zakresu reklamy, pracy projektowej i zrównoważonego projektowania. Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej oraz zastępca Dyrektora Instytutu Projektowania Uniwersytetu SWPS. Kierownik Katedry Grafiki.

Ponadto aktywny projektant i konsultant w zakresie strategii, kreacji oraz polityki komunikacyjnej firm i instytucji; zawodowo współpracował m.in. z NEONET, PDG, MNiSW, Uniwersytetem Wrocławskim. W latach 2010–2019 redaktor serii wydawniczej Communication Design. Autor bloga: na-magazynie.pl

Mariusz Wszołek is a Professor in the Department of Graphic Design at the University of Social Sciences and Humanities SWPS. Vice-dean for student affairs, Head of Graphic Design Department. Study fields: theory and practice of communication design and alternative doctrines. Books author and occasional consultant in the field of strategic design and communication. Editor of the series „Manual”. His scientific work is mainly focused on issues related to social communication, communication design and design theory. He is particularly interested in the decentralization and democratization of contemporary design practices and alternative design doctrines (e.g. legal design) on the way to social and environmental sustainability. So far, his scientific activity can be reduced to a few leading topics, which are, among others, social perception of the advertising message, market differences in advertising, visual strategies, studies on packaging from the perspective of communication, or contemporary theories of communication design. Currently, he deals with the topic of legal design and challenges related to design education. He is also working on a monograph entitled “Design Education”, which will be released in 2024.