Zaproszenie do udziału w Konferencji z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej pt. „Własność intelektualna w systemie bezpieczeństwa”, 26 kwietnia 2023 r.

Jak co roku, z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej, zapraszamy do udziału w Konferencji, podczas której przybliżymy świat własności intelektualnej. Tematem tegorocznego wydarzenia będą aspekty własności intelektualnej w systemie bezpieczeństwa.

Wynalazki, nowe technologie i szeroko pojęte innowacje przyczyniając się do rozwoju gospodarczego bezpośrednio przekładają się na wzmocnienie potencjału całego państwa. Ich ochrona leży więc w interesie całego społeczeństwa. Skuteczne zabezpieczenie innowacyjnych rozwiązań stanowi szczególne wyzwanie zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w których zagrożenia dotyczą zarówno obszaru tradycyjnego bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i przestrzeni wirtualnej.

Podczas konferencji „Własność intelektualna w systemie bezpieczeństwa” zostanie poruszona tematyka związana z ochroną innowacyjnych technologii obronnych, a także działaniami na rzecz walki z podrobionymi towarami, które nie tylko powodują straty dla firm, ale stanowią także zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów oraz środowiska.

Partnerami wydarzenia są Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Wydarzenie rozpocznie się 26 kwietnia, o godz. 9:00 i będzie transmitowane online z Urzędu Patentowego RP.

Program Konferencji

Prezentacje:

Egzekwowanie praw własności intelektualnej przez Krajową Administrację Skarbową - Artur Wojciechowski

NATO STO - przykład sojuszniczego podejścia do działalności naukowej w obszarze bezpieczeństwa i obronności - Jerzy Kunikowski