1918-2018 kalendarium historyczne UPRP

1947


marzec

Przeniesienie działalności Urzędu Patentowego RP w Warszawie, do własnej przedwojennej siedziby w Al. Niepodległości 188/192, gdzie Urząd funkcjonuje do chwili obecnej.

 

1949


20 grudnia

Uchwalenie przez Sejm ustawy o utworzeniu Kolegium Rzeczników Patentowych.

 

1950


12 października

Wydanie przez Radę Ministrów dekretu o wynalazczości pracowniczej.

 

1958


22 maja

Uchwalenie przez Sejm ustawy o rzecznikach patentowych.

 

1962


31 maja

Uchwalenie przez Sejm ustawy o Urzędzie Patentowym PRL oraz ustawy o prawie wynalazczym.

 

1963


29 stycznia

Wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie ochrony wzorów zdobniczych.

28 marca

Uchwalenie przez Sejm ustawy o znakach towarowych.

 

1966


21 kwietnia

Uchwalenie przez Sejm ustawy o rzecznikach patentowych.

 

1972


19 października

Uchwalenie przez Sejm ustawy o wynalazczości.