Uprzejmie informujemy, że w związku z wystąpieniem stanu epidemii wszystkie rozprawy przed kolegiami orzekającymi do spraw spornych Urzędu Patentowego RP, odbywają się z zachowaniem wszelkich zasad powszechnie obowiązującego reżimu sanitarnego.

Data rozprawy Sala nr 1 Sala nr 2
20-02-2024 PDF PDF
21-02-2024   PDF
22-02-2024 PDF PDF

E-Wokandy stanowią skrócony wykaz spraw rozpatrywanych przez Kolegia Orzekające ds. Spornych.

Do obsługi formatu PDF niezbędna jest instalacja programu Adobe Reader.

Komunikat w sprawie rozpraw zdalnych w Urzędzie Patentowym RP