Młody Wynalazco i Innowatorze!

Marzy Ci się nowy wynalazek? Chciałbyś stworzyć coś, co ułatwi życie ludziom na całym świecie? A może już
w tajemnicy konstruujesz coś niezwykłego? Mamy więc coś dla Ciebie!

Urząd Patentowy RP podjął decyzję o zorganizowaniu, wspólnie z Polską Akademią Dzieci, Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”-Domem Polonia im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego oraz Narodowym Muzeum Techniki, siódmej edycji Konkursu dla małych wynalazców i konstruktorów pt. „Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2020”. Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Cię do udziału w nim!

Celem naszego Konkursu  jest zachęcenie Was, Młodych Wynalazców i Twórców do tworzenia projektów wynalazków lub innych rozwiązań technicznych, jak również gier planszowych lub komputerowych nawiązujących do tematyki wynalazczości. Zależy nam, by szerzyć wiedzę o polskich wynalazcach oraz promocję własności intelektualnej, w tym przemysłowej, w Polsce i na świecie a także rozwijać  wyobraźnię, kreatywność oraz nieszablonowe myślenia
i współpracę w grupie.

Konkurs kierujemy do Was, uczniów Szkół Podstawowych na terenie RP oraz polonijnych placówek edukacyjnych za granicą. Wierzymy, że udział w Konkursie  pozwoli Wam wykazać się umiejętnościami dostrzegania problemów, identyfikowania ich i zaproponowania nowych rozwiązań w dowolnie wybranym obszarze tematycznym, np. dotyczących ulepszania funkcjonalności codziennych czynności, ekologii, działalności edukacyjnej itp. niezbędnych do projektowania
w przyszłości innowacyjnych rozwiązań.

Jak co roku mamy dla Was fantastyczne nagrody!

Wynalazcy otrzymają Mini Patenty Urzędu Patentowego RP a Twórcy Gier Certyfikaty Jakości Polskiego Towarzystwa Badania Gier.

Wasze szkoły i nauczyciele także mogą Was wspierać! Wyróżnimy szkoły i placówki naukowe, które będą wspomagać Was w realizacji projektów!

Zgłoszenia przysyłajcie  do 10 maja 2020 r. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 6 czerwca 2020 r. w Warszawie.

Organizacjami wspierającymi Konkurs jest Polskie Towarzystwo Badania Gier i Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. Partnerem merytorycznym jest Fundacja KOLOROWO. Podobnie jak w latach ubiegłych, patronat nad Konkursem obejmuje także Centrum Nauki Kopernik.

Po obowiązkowym zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu prosimy  o przesłanie pobranych i wypełnionych formularzy na adres: Joanna.Rapita@uprp.gov.pl

PO RAZ PIERWSZY BĘDZIECIE MIELI MOŻLIWOŚĆ

ZAPREZENTOWANIA SWOICH REWELACYJNYCH POMYSŁÓW

W KRÓTKIM MATERIALE FILMOWYM!!!

Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2020 - logotyp