12 października 2020 r. rusza wysyłka decyzji udzielających praw ochronnych na znaki towarowe!

1 października 2020 r. upłynął termin na wniesienie sprzeciwu dla ponad 5 500 zgłoszeń znaków towarowych. Informujemy, że wysyłka decyzji o udzieleniu praw ochronnych na znaki, do których nie wpłynął sprzeciw, rusza 12 października 2020 r.

Pakiet ustaw, które składają się na tzw. tarczę antykryzysową wpłynął na bieg terminów na wniesienie sprzeciwów wobec zgłoszeń znaków towarowych. W okresie pomiędzy 8 marca a 30 czerwca 2020 r. terminy te nie biegły, a rozpoczęte zostały przerwane. Trzymiesięczne terminy na wniesienie sprzeciwów wobec zgłoszeń znaków towarowych biegły na nowo od 1 lipca 2020 r. i upłynęły z dniem 1 października 2020 r.

Urząd Patentowy RP, uwzględniając kwestie techniczne i proceduralne, podjął niezbędne kroki, aby wszystkie decyzje udzielające praw ochronnych na znaki towarowe trafiły do Zgłaszających i ich pełnomocników w jak najkrótszym czasie. Decyzje te będą wysyłane sukcesywnie, począwszy od znaków zgłoszonych najwcześniej.

W związku z powyższym prosimy o wzmożoną czujność wszystkich Zgłaszających i ich pełnomocników. Okoliczności te już okazały się być dogodną sposobnością dla osób, które podszywając się pod Urząd Patentowy i wyłudzają pieniądze. W obiegu pojawiły się już fałszywe decyzje datowane na dzień 5 października 2020 r., opatrzone podpisem Eksperta Filipa Radziwiłła. Skan tego dokumentu znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu.

Dlatego zanim wniosą Państwo jakąkolwiek opłatę prosimy:

  • upewnić się, że jest to decyzja pochodząca od Urzędu Patentowego RP.
  • sprawdzić, czy pieniądze wpłacane  są na numer konta Urzędu Patentowego RP:

NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

  • skontaktować się z Urzędem Patentowym RP (tel. 22 579 05 55) lub ze swoim pełnomocnikiem, w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Więcej informacji na temat nieuczciwych praktyk znajdą Państwo na stronie Urzędu.