III edycja międzynarodowych studiów „Intellectual Property and New Technologies” Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z WIPO i UPRP

Informujemy o trwającej rekrutacji na III edycję unikalnego anglojęzycznego programu studiów magisterskich „Intellectual Property and New Technologies”, zorganizowanego przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Urzędem Patentowym RP i Światową Organizacją Własności Intelektualnej.

Oferta Programu jest skierowana do wszystkich chętnych uzyskać, pogłębić oraz uaktualnić swoją wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii. Struktura Programu (trzy semestry: październik 2020 – luty 2022) została maksymalnie możliwie dopasowana do potrzeb osób pracujących. Pierwszy semestr odbywa się w trybie online i pozwala studentowi samodzielnie ustalać harmonogram pracy nad udostępnianymi materiałami. Zajęcia drugiego semestru są planowane jako zajęcia stacjonarne, odbywające się w większości w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Kazimierzu w Krakowie i są zgrupowane w dwa do trzech dni (od popołudnia środy do piątku). Przerwy pomiędzy zajęciami zachęcają również do skorzystania z bogatej oferty Biblioteki Katedry. Trzeci semestr można realizować w formie zdalnej, zarówno jak w formie stacjonarnej. Pragniemy także zapewnić, że w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji pandemicznej Program zostanie zrealizowany z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi nauczania online.

Wykładowcami Programu są najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach nie tylko z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też inni wybitni międzynarodowi specjaliści, w tym eksperci WIPO, jak prof. Ansgar Ohly, prof. Duncan Matthews, prof. Martin Senftleben, czy też prof. Irene Calboli. Nauczanie się w języku angielskim oraz możliwość nawiązywania kontaktów z zagranicznymi studentami Programu, najczęściej już posiadającymi bogate osobiste doświadczenie w prawie własności intelektualnej, są dodatkowym jego atutem.

Na studia mogą zostać przyjęci absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy licencjata. Warunkiem przyjęcia jest pozytywna ocena z rozmowy kwalifikacyjnej i listu motywacyjnego.

Termin składania dokumentów: do 24 sierpnia 2020 r.

Składanie dokumentów przez platformę IRK.

Szczegółowe informacje o Programie lub pod e-mailem: ip@uj.edu.pl.