IV edycja międzynarodowych studiów „Intellectual Property and New Technologies” realizowanych przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z WIPO i UPRP

Informujemy o trwającej rekrutacji na IV edycję unikalnego anglojęzycznego programu studiów magisterskich „Intellectual Property and New Technologies”, zorganizowanego przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Urzędem Patentowym RP i Światową Organizacją Własności Intelektualnej.

Oferta studiów skierowana jest do wszystkich osób chcących uzyskać, pogłębić oraz uaktualnić swoją wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii. W poprzednich edycjach studiów większość uczestników stanowili praktycy, co powoduje, że studia są nie tylko miejscem zdobywania wiedzy teoretycznej, ale także wymiany doświadczeń praktycznych, odpowiadających potrzebom związanym z funkcjonowaniem specjalistycznego sądownictwa w sprawach z zakresu własności intelektualnej oraz prowadzeniem międzynarodowych sporów w tej dziedzinie.

Studia wykorzystują nowoczesną metodę kształcenia na odległość i są oferowane w atrakcyjnej 3-semestralnej formule. Zgodnie z założeniami programu, zajęcia w trybie stacjonarnym prowadzone są wyłącznie w 2 semestrze (14 tygodni) w ciągu dwóch dni w tygodniu (z zastrzeżeniem, że ostateczny harmonogram zajęć w roku akademickim 2021/2021 będzie zależny od sytuacji pandemicznej i trybu zajęć na UJ). Materiały e-learningowe wraz z praktycznymi ćwiczeniami są dostępne dla uczestników studiów w wybranym przez nich czasie na zaawansowanej platformie zdalnego nauczania Blackboard.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Wydziału Prawa i Administracji UJ, wiodących ośrodków naukowych z zagranicy (Londyn, Amsterdam, Monachium, Alicante, Singapur), ekspertów WIPO i UPRP oraz praktyków z branży nowych technologii. Cały program studiów realizowany jest w języku angielskim, co stanowiąc dodatkowy atut studiów, podnosi kompetencje absolwentów oraz przygotowuje ich do pracy z klientami zagranicznymi na arenie międzynarodowej.

Rekrutacja trwa do 23 sierpnia 2021 r.

Rejestracja i zapisy na studia

Więcej informacji o programie

E-mail: ip@uj.edu.pl

Tagi