Modular Intellectual Property Education Framework (MIPEF) - Modułowy program nauczania studentów studiów magisterskich i doktoranckich w zakresie własności intelektualnej

Modular Intellectual Property Education Framework (MIPEF) stanowi uzupełnienie nauczania studentów studiów magisterskich i doktoranckich w zakresie własności intelektualnej.

Uczelnie przystępujące do MIPEF mogą łatwo włączyć do swojego programu nauczania, w sposób uwzględniający ich specyfikę, kurs „Create-Protect-Innovate: Bringing ideas to market” (Twórz – chroń – bądź innowacyjny: wprowadzanie pomysłów na rynek).

Kurs został opracowany przez Europejską Akademię Patentową przy współudziale ekspertów i specjalistów z Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) i składa się z dwóch części – pierwszej na poziomie podstawowym i drugiej na poziomie zaawansowanym, z których każda trwa 75 godzin i ma pięć interaktywnych modułów.

Udział w kursie jest dla studentów wyjątkową okazją, aby poznać prawdziwe historie wynalazców, zrozumieć, dlaczego i w jaki sposób patentują oni swoje wynalazki oraz dowiedzieć się, w jaki sposób prawa własności intelektualnej można włączyć do strategii biznesowych.

Naukę we własnym tempie, którą urozmaicą sesje na żywo, interaktywne fora i quizy zakończy zadanie na ocenę.

Dodatkowo studenci biorący udział w kursie będą mogli zdobyć certyfikat EPO i 6 punktów ECTS (European Credit Transfer System - Europejskiego systemu transferu punktów).

Więcej informacji o programie MIPEF można znaleźć na stronie EPO.

Tagi