Zaproszenie do udziału w konferencji PATLIB2022

Europejski Urząd Patentowy i Komisja Europejska zapraszają do udziału w konferencji PATLIB2022, która dzięki formatowi online umożliwia uczestnictwo nie tylko Ośrodkom zrzeszonym w sieci PATLIB, ale i innym zainteresowanym przedstawicielom środowiska IP, w tym małym i średnim przedsiębiorcom, inwestorom, wynalazcom, konsultantom biznesowym, przedstawicielom świata nauki, transferu technologii i usług IP.

Tagi