Polska z 10-procentowym wzrostem zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego

Jak wynika z opublikowanego Indeksu Patentowego Europejskiego Urzędu Patentowego 2023 (EPO Patent Index 2023), liczba zgłoszeń patentowych z Polski złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) wzrosła o 10,5%. Polacy dokonali 671 zgłoszeń w 2023 r. w stosunku do 607 rok wcześniej.

Tagi

Modular Intellectual Property Education Framework (MIPEF) - Modułowy program nauczania studentów studiów magisterskich i doktoranckich w zakresie własności intelektualnej

Modular Intellectual Property Education Framework (MIPEF) stanowi uzupełnienie nauczania studentów studiów magisterskich i doktoranckich w zakresie własności intelektualnej.

Tagi

Warsztaty pt. „Implementation of adopted common practices: Claim drafting and structure; Examination practice for computer implemented inventions and artificial intelligence”

Urząd Patentowy RP wraz z Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) zapraszają na warsztaty pt. „Implementation of adopted common practices: Claim drafting and structure, Examination practice for computer implemented inventions and artificial intelligence”.

Tagi

Zaproszenie do udziału w konferencji PATLIB2022

Europejski Urząd Patentowy i Komisja Europejska zapraszają do udziału w konferencji PATLIB2022, która dzięki formatowi online umożliwia uczestnictwo nie tylko Ośrodkom zrzeszonym w sieci PATLIB, ale i innym zainteresowanym przedstawicielom środowiska IP, w tym małym i średnim przedsiębiorcom, inwestorom, wynalazcom, konsultantom biznesowym, przedstawicielom świata nauki, transferu technologii i usług IP.

Tagi