Warsztaty pt. „Implementation of adopted common practices: accordance of a priority date and re-establishment of rights”

Urząd Patentowy RP wraz z Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) zapraszają na warsztaty pt. „Implementation of adopted common practices: accordance of a priority date and re-establishment of rights”.

Wydarzenie odbędzie się 25 listopada 2022 roku w godzinach 10.00 -12.30 w trybie on-line.

Tematem warsztatów będzie program konwergencji praktyk procedur patentowych realizowany w ramach Planu strategicznego Europejskiej Organizacji Patentowej (SP2023).

Przedstawione zostaną ujednolicone wspólne praktyki przyjęte w dwóch obszarach konwergencji:

  • przyznanie daty pierwszeństwa,
  • przywrócenie praw (ponowne rozpatrzenie sprawy, przywrócenie terminu).

Celem warsztatów jest:

  • zapoznanie uczestników z obszarami konwergencji i stanem jej wdrożenia,
  • podkreślenie podobieństw i różnic pomiędzy praktyką stosowaną w Urzędzie Patentowym RP przy przyznawaniu daty pierwszeństwa i przywróceniu praw a wspólną praktyką europejską.

Implementation of adopted common practices: accordance of a priority date and re-establishment of rights - programme

Prezentacje:

Accordance of a date of priority - The practice at the PPO: similarities and divergences with the convergence of practice programme

Implementation of adopted common practices: Accordance of a date of priority; Re-establishment of rights - Pierre Treichel

Re-establishment of rights in practice at the Polish Patent Office - Justyna Fornal, Magdalena Nowak

Implementation of adopted common practices: Re establishment of rights online workshop - Teodora Kandeva

Implementation of adopted common practices: accordance of a priority date and re establishment of rights - Convergence of practice: Recent developments and outlook - Teodora Kandeva

Tagi