Zaproszenie do udziału w konsultacjach w zakresie harmonizacji materialnego prawa patentowego

20 kwietnia - 20 maja 2022 roku

Serdecznie zapraszamy krajowych użytkowników międzynarodowego systemu patentowego do udziału w konsultacjach w zakresie harmonizacji materialnego prawa patentowego.

Celem konsultacji jest poznanie preferencji, opinii i potrzeb użytkowników systemu ochrony własności przemysłowej w odniesieniu do następujących zagadnień: ulga w nowości (ang. grace period), prawa używacza uprzedniego (ang. prior user rights) oraz kolizyjne zgłoszenia patentowe (ang. conflicting applications).

W konsultacjach, oprócz Polski, bierze udział równolegle 16 innych państw członkowskich-sygnatariuszy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, całe przedsięwzięcie koordynowane jest zaś przez Europejski Urząd Patentowy. Bazą do konsultacji są następujące dokumenty:

Dla zapewnienia przejrzystości i lepszego zrozumienia analizowanych zagadnień ankiecie towarzyszy syntetyczny dokument konsultacyjny, w którym przedstawiono dotychczasowy stan prac nad harmonizacją materialnego prawa patentowego, główne punkty zakładanej harmonizacji oraz informacje o Industry Trilateral, FICPI oraz AIPPI.

Termin na wypełnienie i przesłanie ankiety na adres SPLHkonsultacje@uprp.gov.pl upływa 20 maja br.

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na powyżej podany adres mailowy.

Tagi