Pożegnanie Pani Profesor Elżbiety Traple

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor Elżbiety Traple – wybitnej specjalistki w zakresie prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej. Jej twórczość naukowa oraz działalność dydaktyczna przez wiele lat kształtowały kolejne pokolenia prawników, przyczyniając się do rozwoju systemu ochrony dóbr niematerialnych. My także często korzystaliśmy z ogromnej wiedzy i dorobku naukowego Pani Profesor. Jej wykłady prowadzone w ramach licznych inicjatyw Urzędu Patentowego RP cieszyły się dużym zainteresowaniem, zachęcały do dyskusji, inspirowały. Rozległe zainteresowania Pani Profesor – wystarczy wspomnieć prawo autorskie, ochronę programów komputerowych, kwestie patentologiczne czy też w ostatnich latach tematykę sztucznej inteligencji – powodowały, że Profesor Traple była częstym gościem konferencji i seminariów organizowanych przez Urząd. Bogactwo wiedzy pięknie korespondowało z postawą życiową Pani Profesor – urokiem osobistym, skromnością i wielką kulturą osobistą. Taką Ją zapamiętamy.

Droga Pani Profesor! Dziękujemy za Pani życie i nieoceniony wkład w rozwój systemu własności intelektualnej zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Dziękujemy za życzliwość, otwartość i nieustanną gotowość do podejmowania nowych wyzwań naukowych. Odpoczywaj w pokoju!

Rodzinie, Przyjaciołom i wszystkim współpracownikom śp. Pani Profesor Elżbiety Traple składamy z serca płynące kondolencje.

Kierownictwo Urzędu Patentowego RP