Ruszyły konsultacje publiczne w ramach międzynarodowego projektu UPRP realizowanego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii

Prosimy Was o wyjątkowe wsparcie! Rozpoczęliśmy publiczne konsultacje, aby lepiej Was poznać – Was i Wasze oczekiwania względem ochrony własności intelektualnej! Wiemy, że jesteście skarbnicą wiedzy, posiadacie spory bagaż doświadczeń i macie interesujące pomysły na jeszcze lepsze funkcjonowanie systemu, który zapewnia ochronę Waszej kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności.

Nasz Urząd we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii przystąpił do Programu Wsparcia Reform Strukturalnych (PWRS) prowadzonego przez Komisję Europejską. W październiku 2020 r. miało miejsce oficjalne rozpoczęcie prac z OECD - wybranym wykonawcą projektu pt. „Efektywne wykorzystanie własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce - ocena i rozwój strategii”. Celem naszego projektu jest wypracowanie praktycznych rozwiązań, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli czerpać większe korzyści z systemu ochrony własności intelektualnej. Pomoże on również opracować najlepszą strategię rozwoju własności intelektualnej dla Polski!

Projekt koncentruje się w dużej mierze na opracowaniu statystyk i analiz dotyczących własności przemysłowej w polskich firmach oraz odniesieniu ich wyniku do wybranych krajów OECD. Pozwoli to na zdefiniowanie strategii własności intelektualnej w Polsce, która powinna wpłynąć na decyzje wspierające podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki.

Częścią projektu jest przeprowadzenie ankiety, która pozwoli na zapoznanie się z obecnym stanem korzystania z własności intelektualnej w Polsce, ocenę zmian zachodzących w polskim systemie ochrony własności przemysłowej oraz określenie strategii w celu zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności.

Jesteś twórcą? Masz firmę lub w niej jesteś? Pracujesz na uczelni, parku technologicznym czy jesteś projektantem lub pomagasz tworzyć marki i brandy? Wypełnienie ankiety powinno zająć nie więcej niż 15 minut. Bardzo prosimy o aktywne wsparcie badań i ankiety. Na Wasze odpowiedzi czekamy do 14 lutego.

Ankieta na stronie internetowej OECD

Wszystkie udzielone przez Was odpowiedzi będą traktowane z zachowaniem całkowitej poufności. Zebrane dane będą przesyłane i przechowywane na bezpiecznych serwerach. Dostęp do danych będą miały wyłącznie osoby pracujące nad projektem. Odpowiedzi zostaną zgromadzone w celu stworzenia statystyk i nie będą przypisane do konkretnego respondenta.

W kontekście ww. projektu Urząd po raz pierwszy wziął udział w spotkaniach międzynarodowego zespołu ds. statystyki własności intelektualnej – IP Statistics Task Force, koordynowanej przez OECD, która zrzesza najbardziej innowacyjne urzędy ds. własności intelektualnej. Grupa robocza omawiała główne projekty w urzędach krajowych oraz odnosiła się do działań antykryzysowych, chociażby w ramach polityki OECD dla zrównoważonego rozwoju, zielonych technologii czy sztucznej inteligencji w pracy urzędów patentowych.

Prosimy o Twój głos i opinię!