Z dniem 1 października br. nastąpi przedłużenie działalności Punktu Kontaktowego pomiędzy UPRP a Narodową Administracją Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2021 r. zostanie przedłużona działalność Punktu Kontaktowego pomiędzy Urzędem Patentowym RP (UPRP) a jego chińskim odpowiednikiem – Narodową Administracją Własności Intelektualnej ChRL (CNIPA).

Nowa inicjatywa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców z Polski i z Chin, jak i wszystkich innych użytkowników systemu ochrony własności przemysłowej, którzy są zainteresowani ochroną prawną swoich produktów i oznaczeń na terytorium tych krajów. Na podstawie ustaleń z CNIPA, działanie Punktu Kontaktowego zostanie przedłużone na okres niemal 5 lat, czyli do 23 czerwca 2026 r.

Jednocześnie zakończony został roczny okres pilotażowy, który miał na celu sprawdzenie programu w praktyce, a także gruntowniejsze poznanie oczekiwań przedsiębiorców, pełnomocników, zgłaszających i uprawnionych w zakresie chińskiego prawa, procedur administracyjnych i innych. Jednomyślną decyzję oraz pozytywną rekomendację dot. zakończenia pilotażu i zrealizowania pełnoprawnej formy kontaktowej podjęło wspólnie oboje liderów instytucji – ze strony chińskiej Pan Shen Changyu, Komisarz CNIPA, zaś ze strony polskiej Pani Edyta Demby-Siwek, Prezes UPRP.

Celem utworzenia Punktu Kontaktowego pomiędzy UPRP a CNIPA jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych w Polsce i w Chinach w zakresie uzyskiwania i utrzymywania swoich innowacyjnych rozwiązań (wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych).

Punkt Kontaktowy pomoże w uzyskaniu potrzebnych informacji zgłaszającym i właścicielom praw w zakresie ochrony swoich rozwiązań w danym kraju. Rynek chiński jest miejscem znaczącej i stale rosnącej aktywności handlowej polskich przedsiębiorców. Również ze statystyk urzędowego Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej wynika, że bardzo intensywnie rośnie liczba kontaktów i zapytań ze strony chińskich zgłaszających odnośnie do spraw toczących się konkretnie przed UPRP i szerzej pytań o polski oraz unijny system.

Dlatego też istotne jest, aby zarówno polscy, jak i chińscy przedsiębiorcy mieli możliwość łatwego uzyskania konkretnych informacji na temat m.in. procedur zgłaszania, ochrony przed naruszaniem praw wyłącznych itp. Zadbanie o ochronę swoich innowacji w kraju, gdzie zamierza się prowadzić działalność gospodarczą pozwoli na uniknięcie ewentualnych kosztów i niepotrzebnych postępowań administracyjnych lub sądowych związanych z egzekwowaniem przedmiotowych praw.

Osoby wyznaczone w ramach Punktu Kontaktowego:

ze strony chińskiej osobą wyznaczoną do pomocy stronie polskiej jest:
Pan ZHAO Qing
Deputy Director
International Cooperation Division III
International Cooperation Department
China National Intellectual Property Administration

ze strony polskiej osobą wyznaczoną do pomocy stronie chińskiej jest:
Pani Sylwia CAPIGA-WILEWSKA

Senior Expert                                       

Information Centre for the Protection of Industrial Property

Patent Office of the Republic of Poland

Strony umówiły się, iż Pani Sylwia Capiga-Wilewska będzie osobą kontaktową dla wszystkich polskich obywateli zainteresowanych uzyskaniem informacji o systemie chińskim. Pani Capiga-Wilewska będzie gromadzić informacje i zapytania formułowane przez zainteresowanych, przekazywać je stronie chińskiej, a następnie służyć informacją zwrotną. Zachęcamy zatem Państwa do kierowania zapytań i korzystania z tej formy konsultacji.

Dane kontaktowe:    
Pani Sylwia Capiga-Wilewska

Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej

tel. (22) 579 05 55

e-mail: sylwia.capiga-wilewska@uprp.gov.pl

Urząd Patentowy RP / al. Niepodległości 188/192 / 00-950 Warszawa

poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00

Serdecznie zachęcamy wszystkich przedsiębiorców oraz pozostałych zainteresowanych do korzystania z możliwości i usług polsko-chińskiego punktu informacyjnego!