„Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego – przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych” - spotkanie konsultacyjno-informacyjne

Urząd Patentowy RP zorganizował spotkanie konsultacyjno-informacyjne w formule warsztatowej z Panią mecenas Eweliną Pijewską i Panem dr. Michałem Mazurkiem nt.: Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego – przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych”

W ramach spotkania zostały poruszone między innymi następujące zagadnienia:

  • wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE na judykaturę sądów administracyjnych w zakresie ww. przeszkody rejestracji;
  • kompatybilność wybranych tez sądów administracyjnych dotyczących ww. przeszkody rejestracji, z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE,
  • problem ochrony oznaczeń pierwotnie niedystynktywnych (opisowych), na podstawie wtórnej zdolności odróżniającej.

Wykład odbył się dnia 4.03.2020 r. (środa) w godz. 13:00-15:00 w siedzibie Urzędu Patentowego RP (Warszawa, al. Niepodległości 188/192) w sali nr 557.

Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego. Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych - Ewelina Pijewska, dr Michał Mazurek