Słowo Definicja
Wtórna zdolność odróżniająca

Zdolność odróżniająca znaku towarowego nabyta w wyniku jego używania w obrocie gospodarczym w związku z konkretnym towarem i/lub usługą. Ten typ zdolności odróżniającej wynika z faktu intensywnego używania oznaczenia w obrocie gospodarczym.