„Jak skutecznie zarejestrować i chronić znaki towarowe na terenie Chin - praktyczne aspekty chińskiego prawa znaków towarowych" - webinarium

Urząd Patentowy RP zorganizował webinarium z Panią dr Martą Szmidt-Husarz, nt.: „Jak skutecznie zarejestrować i chronić znaki towarowe na terenie Chin - praktyczne aspekty chińskiego prawa znaków towarowych".

W ramach webinarium zostały poruszone między innymi następujące zagadnienia:

  • najważniejsze aspekty chińskiego systemu ochrony znaków towarowych,
  • wybór właściwego zakresu ochrony zgodnie z chińską klasyfikacją towarów i usług,
  • porównanie procedur rejestracyjnych w trybie krajowym i międzynarodowym (czas, koszty, skuteczność),
  • prawne metody walki z naruszeniami prawa ochronnego na znak towarowy na terenie Chin
  • ostatnie zmiany w przepisach i orzecznictwie ze szczególnym uwzględnieniem rejestracji w złej wierze (nowelizacja Ustawy Prawo Znaków Towarowych ChRL z dnia 23.04.2019).

​Jak skutecznie zarejestrować i chronić znak towarowy na terenie Chin? Praktyczne aspekty chińskiego prawa znaków towarowych - dr Marta Szmidt-Husarz

Wydarzenie było współfinansowane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Image
EUIPO - Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej