Konferencja „Mediacja i arbitraż w sporach dotyczących własności intelektualnej”

Z inicjatywy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) i Urzędu Patentowego RP oraz we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, w dniu 4 lutego 2020 r. odbyła się konferencja na temat „Mediacji i arbitrażu w sporach dotyczących własności intelektualnej”.

Konferencja skierowana była przede wszystkim do przedsiębiorców zainteresowanych tematem alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) dotyczących własności intelektualnej, obejmujących mediację i arbitraż.

Podczas konferencji przedstawione zostały praktyczne zagadnienia związane z polubownym rozwiązywaniem sporów dotyczących praw własności intelektualnej, w tym z perspektywy Centrum Arbitrażu i Mediacji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, a także sporów z udziałem Skarbu Państwa.

Uczestnicy mieli również okazję wymiany doświadczeń w ramach paneli dyskusyjnych dedykowanych tematowi spotkania.

Serdecznie zapraszamy!

Program konferencji

Miejsce konferencji: Ministerstwo Rozwoju, Sala pod Kopułą, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa (wejście od strony Placu Trzech Krzyży)

Zachęcamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej

Galeria zdjęć z konferencji „Mediacja i arbitraż w sporach dotyczących własności intelektualnej”

Tagi